Koteczek

20 tekstów – auto­rem jest Ko­teczek.

Mu­zyka do­tyka nas do głębi,kiedy po­mija­my niepot­rzeb­ny tekst.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 listopada 2013, 14:26

Zmar­twienie jest bezsensowne,
to tak jak chodze­nie z pa­rasolką cze­kając na deszcz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 listopada 2013, 20:30

Z cza­sem...zda­je się go być co­raz mniej. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 lipca 2013, 11:30

Ludzie zaw­sze będą strze­lać
do naszych szy­bujących marzeń. .. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 15 lutego 2013, 07:07

Za każdą łzą stoi ja­kiś powód do płaczu. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 13 lutego 2013, 12:06

rzu­cają na mnie okiem, łypiąc drugim... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 listopada 2012, 19:00

Nasz ob­raz ma­lowa­ny jest nie w ser­cach, lecz na skrzy­wionych us­tach innych. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 23 października 2012, 18:38

Dob­re ser­ce tu­li ser­ce, gdy nie tyl­ko jest w rozterce. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 10 października 2012, 11:05

Jes­teśmy w za­pasie dob­rych i złych chwil. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 września 2012, 16:28

W blis­kości ser­com cieplej. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 września 2012, 12:26

Koteczek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Koteczek

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność